<div align="center"> <h1>KKTJ - Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego</h1> <h3> *** Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego***</h3> <p>KKTJ, JASKINIA, JASKINIE, PZA, KTJ, SPORT EKSTREMALNY, PRZYGODA, PRZYRODA, TATRY, HKSPLORACJA, PODZIEMIA, NACIEKI, KRAS, SPELEO, SPELEOLOGIA, ALPINIZM</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kktj.pl/index.html" rel="nofollow">http://www.kktj.pl/index.html</a></p> </div>